Proszę użyć adresu

https://mapa.lodz.pl/OGC/BDSOG/

w kliencie WMS/WFS.